Header Over CDF

Over CDF

Doel Club Diplomatique

Club Diplomatique Fryslân wil bijdragen aan het positieve beeld van Fryslân. De leden hebben gezamenlijk de ambitie de duurzame economische structuur, innovatiekracht, bedrijvigheid en aantrekkelijkheid van Fryslân te stimuleren en te promoten. De doelgroepen waar de club zich op richt zijn ondernemers, overheid, onderwijs en cultuur. Om deze doelen te bereiken wil Club Diplomatique Fryslân:

 

  • In clubverband verbinden en daarmee een netwerk en klankbord zijn tussen en met relaties om de sociaal economische structuur van Fryslân te verbeteren;
  • Nieuwe en vernieuwende ontwikkelingen in de provincie Fryslân stimuleren en bevorderen;
  • De provincie Fryslân promoten door het vervullen van een:
    • Ambassadeursrol bij het onderhouden van contacten met
      externe (niet provinciale) functionele relaties,
    • Ambassadeursrol in het kader van Merk Fryslân.

Beschermheer

De Commissaris van de Koning in de provincie Fryslân, de heer A.A.M. (Arno) Brok, is beschermheer van de Club Diplomatique Fryslân. Binnen de CDF heeft de beschermheer/vrouwe geen formele functie, maar ondersteunt de club bij de realisering van haar doelstellingen.

Friesland Doet

In 2023 is op initiatief van de Club Diplomatique de campagne Friesland Doet gestart. Deze heeft als bedoeling met verhalen van jongeren uit Fryslân jongeren uit andere delen van het land enthousiast te maken om in de provincie te komen wonen en werken. De provincie Fryslân levert een financiële bijdrage aan deze campagne.