Leeuwarden 2018 Fryslân

Over CDF

Doel CDF

Club Diplomatique Fryslân (CDF) wil bijdragen aan het positieve beeld van Fryslân. De leden hebben gezamenlijk de ambitie de duurzame economische structuur, innovatiekracht, bedrijvigheid en aantrekkelijkheid van Fryslân te stimuleren en te promoten. De doelgroepen waar CDF zich op richt zijn ondernemers, overheid, onderwijs en cultuur. Om deze doelen te bereiken wil Club Diplomatique Fryslân:

 

 • In clubverband verbinden en daarmee een netwerk en klankbord zijn tussen en met relaties om de sociaal economische structuur van Fryslân te verbeteren;
 • Nieuwe, innovatieve ontwikkelingen in de provincie Fryslân stimuleren en bevorderen;
 • De provincie Fryslân promoten door het vervullen van een:
  • Ambassadeursrol bij het onderhouden van contacten met
   externe (niet provinciale) functionele relaties,
  • Ambassadeursrol in het kader van Merk Fryslân.

 

CDF werkt nauw samen met en ondersteunt Merk Fryslân omdat een sterk merk bijdraagt aan de ontwikkeling van een duurzame economie en innovatiekracht van Fryslân. Fryslân op de kaart zetten doen we samen!

Beschermheer

De Commissaris van de Koning in de provincie Fryslân, de heer A.A.M. (Arno) Brok, is beschermheer van de Club Diplomatique Fryslân. Binnen de CDF heeft de beschermheer/vrouwe geen formele functie, maar ondersteunt de club bij de realisering van haar doelstellingen.

Relatie met Merk Fryslân

Club Diplomatique Fryslân heeft het ambassadeurschap voor Friesland hoog in het vaandel. Om daar de komende jaren structureel invulling aan te geven wordt intensief samengewerkt met Merk Fryslân, de brede regiomarketing organisatie van de provincie Fryslân. Het is immers van belang dat de activiteiten van CDF naadloos passen in of aansluiten bij het provinciale marketingbeleid.

Club Diplomatique Fryslân ondersteunt de doelstellingen van Merk Fryslân door:

 

 • Ambassadeur te zijn voor de provincie Fryslân;
 • Merk Fryslân financieel te steunen;
 • Deel te nemen aan de activiteiten van Merk Fryslân;
 • Mee te liften op uitingen van Merk Fryslân.

 

CDF en Merk Fryslân willen het imago van Fryslân verbreden om zo een bijdrage te leveren aan het uiteindelijke doel om naast meer bezoekers, ook meer bollebozen (studenten en hoger opgeleiden), bedrijven en bewoners, te interesseren, aan te trekken en te behouden.