Leeuwarden 2018 Fryslân

Zakendiner

“Wat in het vat zit verzuurt niet” is het gezegde en dat gold ook voor het eerste zakendiner van Club Diplomatique Fryslân. Door omstandigheden liet de uitnodiging even op zich wachten, maar vlak voor de zomervakantie op 9 juli 2012 was het zo ver.

 

Het zakendiner vond plaats in de pas opgeleverde nieuwbouw van het nieuwe Fries Museum in Leeuwarden. Daarmee had CDF de primeur om door dit prachtige nieuwe gebouw, dat ontworpen is door Hubert-Jan Heket, te worden rondgeleid. Een eenmalige en daardoor unieke gebeurtenis.

De bijeenkomst begon met een korte ledenvergadering waarin een aantal formele punten werden bekrachtigd zoals de begroting en het programma voor 2012. Als gastspreker was Gerrit Zalm, voormalig minister van financiën en thans voorzitter van de Raad van Bestuur van ABN AMRO, uitgenodigd. Gelet op de huidige eurocrises was hij de juiste man op het juiste moment.

 

Als voorschot op de zomervakantie was gekozen voor een  “mediterraan buffet “. Verrassend en smakelijk en door de buffetvorm voldoende mogelijkheid om in gesprek te komen met de andere leden van de club.