Leeuwarden 2018 Fryslân

Startbijeenkomst

In 2015 wil CDF uitvoering geven aan de ambitie om de duurzame economische structuur, innovatiekracht, bedrijvigheid en aantrekkelijkheid van Fryslân te stimuleren en te promoten. Daarom is voor 2015 en voor de startbijeenkomst als thema gekozen: “Aanjagen en uitvoeren”.

 

CDF wil tijdens deze bijeenkomst een start maken met aanjagen, uitvoeren en samenwerken. Aanjagen van nieuwe vormen van samenwerking tussen ondernemers, onderwijs, overheid en onze cultuur.

 

Tijdens de bijeenkomst kunnen de leden kennismaken met een aantal op uitvoering gericht projecten waarbij leden van de club en Leeuwarden Fryslân 2018 inhoud geven aan nieuwe vormen van samenwerking. Verder zal Merk Fryslân concreet maken hoe de samenwerking met de club er in 2015 uit gaat zien. Natuurlijk is er ook ruimte om kennis te maken met de nieuwe leden. Tot slot kunnen de leden genieten van het stuk ‘Brekber’ van Tryater, een unieke vorm van samenwerking tussen een theatergezelschap en een keramiekmuseum.