Leeuwarden 2018 Fryslân

Reis naar Riga

In het weekend van 20 – 22 juni 2014 heeft een groep van 60 personen, bestaande uit leden en hun partners, een buitenlandse studiereis gemaakt naar Riga, de hoofdstad van Letland en in 2014 Culturele Hoofdstad van Europa. Het motto van de reis was: Leeuwarden Kulturele Haadstêd 2018, hoe nu verder?

 

Riga in Letland was in 2014 (naast Umeoa in Zweden) Culturele Hoofdstad van Europa. Leeuwarden is dat in 2018. Club Diplomatique Fryslân (CDF) voelt zich nadrukkelijk betrokken bij de breed gedragen ambitie in Fryslân om Leeuwarden Kulturele Haadstêd 2018 (KH2018), tot een groot succes te maken. De ‘vierslag’ van de CDF: Ondernemers, Onderwijs, Overheid én Onze Cultuur ligt daar aan ten grondslag.

 

Met het bezoek aan Riga wilde de club zich laten informeren over wat er komt kijken bij de organisatie van een Culturele Hoofdstad van Europa. Hiermee wil ze een basis leggen voor een intensieve samenwerking met Leeuwarden KH-2018. Er werd kennis gemaakt en gesproken met overheden, ondernemers en de organisatie van Riga, Culture Capital 2014. Wat maakt een stad een succesvolle Culturele Hoofdstad van Europa en waar moet je rekening mee houden. Denk hierbij aan beeldvorming, deelname, financiering en infrastructurele werken.

 

Er zijn twee onderdelen uit het culturele programma bezocht. De expositie “Explore the Corner House” en het grote Midzomernachtfeest “Riga 2014 Solstice” in het Mežapark. Ook is nog een bezoek gebracht aan het Etnografisch Openlucht museum. Naast al deze activiteiten was er ook voldoende ruimte voor de deelnemers om elkaar beter te leren kennen. Want ook onderlinge ontmoeting is een van de doelstellingen van onze club.