Leeuwarden 2018 Fryslân

Jaarprogramma 2021

  • Maart  Startbijeenkomst
  • Juni     Zakendiner
  • September/Oktober  Reis
  • 17 november Eindejaarbijeenkomst