Leeuwarden 2018 Fryslân

Frisian Mentor Netwerk

Een bescheiden, maar zeer geïnteresseerd gezelschap was dinsdag 26 september te gast bij het Innovatie Pact Fryslân (IPF) in De Kanselarij in Leeuwarden. De bijeenkomst stond in het teken van ambitieus talent en mentoring.

 

Hans-Paul van der Snee, directeur IPF, opende de avond met een inspirerend verhaal over twee belangrijke opdrachten voor het Fries en Noordelijk Ecosysteem. Zijn boodschap: breng de nieuwe generatie in stelling, versterk ze en geef ze ruimte, zet alles in om talent en innovatief ondernemerschap tot werkelijke impact te laten komen en maak het Noorden daarmee voor de lange termijn aantrekkelijk. Entrepreneur Mentoring Service (MIT Boston) vormt daarbij een belangrijke tool. Ervaren ondernemers stellen zich daarbij als mentor beschikbaar om ambitieuze ondernemers te ondersteunen door hun glazen plafond te breken. Het gaat daarbij om bedrijven met werkelijke groei ambities, waarvan de helft mkb’ers en de helft startups. Samen met Ondernemer coacht ondernemer, het Mentorprogramma Friesland en de Stichting Verbindmij wordt een regionaal netwerk gevormd, dat door het te verbinden met het MIT en de universiteit UMAS in Boston een internationale dimensie krijgt. Dat alles is nu samengebracht in De Kanselarij.

 

Szilvia Simon liet de aanwezigen kennismaken met het werk van het Mentorprogramma Friesland, door drie studenten hun ervaringen te laten vertellen. Doel is van elkaar te leren. Studenten worden daarbij gekoppeld aan een mentor, om zo te leren van successtrategieën. De mentor is daarbij luisterend oor, adviseur, rolmodel en gids. “Ik werd gekoppeld aan de persoon die ik nodig had, in plaats van die ik zocht. Ik was gelijkwaardig, maar niet gelijkvaardig”, zoals één van de studenten vertelde. De mentor heeft mij veranderd, maar ik heb mijn identiteit behouden. Dat er sprake is van een ‘two way street’ werd bevestigd door Geesje Duursma-Dijkstra, die al jaren als mentor actief is bij het Mentorprogramma. Het is niet alleen geven, maar ook ontvangen door twee werelden bij elkaar te brengen en samen te werken. Mentoring touches eternity, you never know where the impact ends.

 

Daarna was het beurt aan Tanja van der Plas, bestuurslid van Sameen. Doel van Sameen is om met jong talent duurzaamheid te stimuleren en de energietransitie/ Circulaire Transitie te versnellen. Daarvoor is een duurzaam projectbureau opgericht, waar jonge generaties door middel van een carrière versterkende bijbaan worden ingezet op de grootste uitdagingen van de toekomst. Bedrijven kunnen, tegen een scherp uurtarief, opdrachten laten uitvoeren door deskundige studenten. Op dit moment is Sameen gevestigd in Groningen. De gemeente Groningen is onder andere een vaste afnemer met 65 uur per maand aan opdrachten. Ambitie is om dit uit te breiden over geheel Noord-Nederland. Om dat in Fryslân mogelijk te maken zouden negen ondernemers voor een jaar een student moeten inhuren. Daarmee kan een omzet van een ton worden gerealiseerd, wat het mogelijk maakt om een kantoor in Leeuwarden te openen. 

 

Daarnaast heeft Sameen behoefte aan notariële ondersteuning om een stichting op te richten en aan erkenning door de kennisinstellingen van de diensten die het levert. Sameen beschikt over toffe studenten en wil samen met Friese bedrijven de provincie Fryslân een beetje mooier maken.

 

Anne Jan Zwart zei in zijn slotwoord onder de indruk te zijn van de activiteiten in De Kanselarij. Hij prees Hans-Paul van der Snee voor zijn werk bij het IPF en zijn inzet om alle betrokken in een regionaal netwerk samen onder één dak te brengen en daarmee de krachten te bundelen. Verder was hij geraakt door de ervaringen van de studenten en het enthousiasme van een mentor als Geesje Duursma. Hij daagde alle aanwezigen, maar ook de niet-aanwezigen leden van de Club Diplomatique Fan Fryslân, uit om deel te nemen aan het mentorprogramma. Dan zou kunnen door als mentor op te treden in het Mentorprogramma Friesland, dan wel als mentor beschikbaar te zijn of als mentee gebruik te maken van de diensten van het MIT. Tot slot wenste hij Sameen alle succes bij het oprichten van een vestiging in Leeuwarden.

 

Tijdens het walkingdinner was er alle ruimte voor gesprekken tussen studenten en ondernemers en is nog uitvoerig doorgesproken over de presentaties. Tevens zijn hier en daar al visitekaartjes uitgewisseld. Al met al kan worden teruggekeken op een geslaagde avond, die zeker meer belangstelling had verdiend.