Leeuwarden 2018 Fryslân

Eindejaarsbijeenkomst

Op 3 december 2013 kwamen de leden van de CDFF in Hotel Oostergoo in Grou bijeen om kort even terug te kijken op het afgelopen jaar, maar vooral ook om vooruit te kijken naar 2014. Dat gebeurde in de vorm van een korte Algemene Ledenvergadering, gevolgd door een informele borrel met een gastspreker en een buffet.

 

Als gastspreker was Oeds Westerhof, directeur CH2018, gevraagd om een inleiding te geven over de nominatie van Leeuwarden als CH 2018. Op 6 september 2013 werd Leeuwarden door een internationale jury voorgedragen als Culturele Hoofdstad in 2018. Daarmee werd de kroon gezet op een periode van hard werken, van ups and downs en van zweet en tranen. Tevens ging Oeds in het vervolg en hoe het bedrijfsleven in de aanloop naar 2018 daarbij betrokken zal worden. Tijdens deze bijeenkomst ontstond ook het plan om als CDFF een bezoek te brengen aan Riga de hoofdstad Letland, in 2014 Culturele Hoofdstad van Europa.