Leeuwarden 2018 Fryslân

Eindejaarsbijeenkomst

Op woensdag 26 november 2014 vond op Landgoed Lauswolt in Beetsterzwaag de traditionele eindejaarsbijeenkomst plaats, gecombineerd met de Algemene Ledenvergadering. Tijdens de bijeenkomst werd kort teruggeblikt op 2014, maar ook vooruit gekeken naar 2015 en verder.

 

Geconstateerd werd dat 2014 een positieve impact heeft gehad op de club. De reis naar Riga, maar ook het Gala Evenement in Stadschouwburg De Harmonie hebben daar een goede bijdrage aangeleverd. Het bestuur wil deze opgaande lijn graag samen met de leden doortrekken in 2015, als opmaat naar Leeuwarden Kulturele Haadstêd 2018.

 

Aan de hand van een presentatie van Loek Hogenhout, directeur Merk Fryslân, en het presenteren van een project door Douwe Faber, werd getoond hoe de club in de praktijk inhoud kan geven aan het ambassadeurschap.

 

Verder liet Ton F. van Dijk, CEO KH 2018, zien hoe hij aankijkt tegen CDF, haar rol en haar ambities voor de komende jaren in relatie tot Leeuwarden Kulturele Haadstêd 2018.

 

Tijdens de ALV werd door het bestuur verantwoording afgelegd voor het gevoerde beleid in 2014 en werd het programma met begroting voor 2015 aan de leden voorgelegd. Tevens werden Diane Keizer-Mastenbroek en Oeds Bijlsma gekozen als nieuwe bestuursleden van de Club. Jan Streppel nam afscheid van het bestuur. Hij werd bedankt voor zijn gewaardeerde inzet als bestuurslid.

De avond werd afgesloten met een feestelijk diner.