Leeuwarden 2018 Fryslân

Bezoek Vliegbasis Leeuwarden

Op maandag 17 februari 2014 heeft een groep van 50 personen, bestaande uit leden en hun partners, een bezoek gebracht aan Vliegbasis Leeuwarden.

 

Naast een rondleiding kreeg de groep een presentatie van basiscommandant Kolonel-vlieger G.G. Verhaaf. Hij ging in op de toekomstige rol van de vliegbasis Leeuwarden binnen de Nederlandse luchtstrijdkrachten en de NAVO, de plek die de basis wil innemen in de Friese samenleving en op de kansen van de basis voor de Friese economie.


Daarbij ging hij ook in op vragen over het wel/niet sluiten van de vliegbasis, de komst van de JSF en de betekenis van drones voor de vliegbasis.
Helaas kon een geplande take-off van F-16’s niet doorgaan. In 2015 zal de club nog een keer te gast zijn op de vliegbasis om de take-off alsnog te kunnen aanschouwen.