Leeuwarden 2018 Fryslân

Afscheid John Jorritsma

Op donderdag 8 september jl. heeft John Jorritsma afscheid genomen van Fryslân. Als Commissaris van de Koning in de provincie Fryslân was hij tevens beschermheer van de CDF. In die hoedanigheid heeft hij zich persoonlijk ingezet voor een succesvolle doorstart van de CDF en zich in de afgelopen jaren nauw betrokken getoond bij de club. Vanwege zijn verdiensten voor de club is John Jorritsma benoemd tot erelid. De bijbehorende oorkonde is tijdens zijn afscheidsreceptie in Stadsschouwburg De Harmonie aan hem overhandigd.