Leeuwarden 2018 Fryslân

Fryske Ambassade

Vanwege COVID-19 konden in 2020 helaas geen activiteiten plaatsvinden. Het wachten is nu op betere omstandigheden die mogelijk maken dat invulling kan worden gegeven aan de fryske Ambassade