Leeuwarden 2018 Fryslân

18 november Eindejaarbijeenkomst

Er was sprake van een primeur. Voor het eerst in het bestaan van CDF geen vergadering waarbij de leden fysiek aanwezig waren, maar een waarbij de ledenthuis of op het werk achter het scherm zaten. Voor de club, waarvan 'het elkaar ontmoeten' de basis is van het scucces, had het bestuur het graag anders gezien. Toch was een groot deel van de leden getuige van deze bijzondere bijeenkomst.

De avond begon om 17.30 uur met de Algemene Ledenvergadering die vanuit Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden via livestream bij de leden kwam. De voorzitter opende de vergaderring met een speciaal woord van welkom voor de Commissaris van de Koning en Beschermheer van CDF, de heer Brok, en twee aankomende leden, t.w. Herman Schreuder van Grand Hotel Post Plaza uit Leeuwarden en Renze Broekens van Broekens B.V. uit Stiens.

Terugkijken op het afgelopen jaar constateerde de voorzitter dat 2020 als een bewogen jaar de boeken in zal gaan. Kort na de zeer geslaagde Gala-avond op donderdagavond 5 maart begin dit jaar kondigde Mark Rutte officieel aan dat Nederland werd belaagd door COVID-19 en dat het land op slot ging. Er werd geschiedenis geschreven; het werd stil op straat. Voor veel mensen was en is het nog steeds een zware en onzekere periode. Van bestuurders wordt verwacht dat zij het hoofd koel houden en richting geven en dit is geen eenvoudige opgave. Zoveel werd wel duidelijk tijdens de in april door het bestuur -online- gevoerde gesprekken met een twintigtal leden. Iedereen wilde zijn of haar verhaal graag delen en ervaringen uitwisselen.

Kortom het Coronavirus heeft impact op alle mensen, op hun directe omgeving en op de economie en zal ook de agend in 2021 nog wel even blijven bepalen.

Daarna deelde de voorzitter mee dat het Coronavirus op van invloed was geweest op de voortgang rond de Fryske Ambassade. Doordat bijeenkomsten niet door konden gaan staat het proces even 'onhold'. Vervolgens stond de statutenwijziging op de agenda. Besluitvorming daarover was vorig jaar uitgesteld, omdat er nog geen overeenstemming was met de Belastingdienst. Dat is er nu wel, maar helaas staat nu het niet halen van het qourum van besluitvorming de stemming in de weg. Er zal daarom nog een extra ALV moeten worden uitgeschreven. De deelnemende leden stemden daarna in met de Jaarrekening 2019 en het Bestuursverslga 2020. Vanwege het Coronavirus kon het Jaarprogramma 2021 nog niet worden vastgesteld. De begroting 2021 kon wel worden vastgesteld. De leden stemden ook in met de benoeming van Regina Bouius-Riemersma tot secretaris van de Club. Zij volgt Oeds Bijlsma die na 6 jaar het bestuur verlaat. De voorzitter typeerde zijn inbreng als bedachtzaam, gebaseerd op een visie en richtinggevende voor de club. Oedfs Bilsma werd bedankt voor zijn inzet en voor de fijne samenwerking waarna hij de, speciaal door Lies Keramiek gemaakte, unieke 'mengkom' met bloemen kreeg uitgereikt.

Na de ledenvergaderting volgende kort intermezzo dat mogelijk was gemaakt door Stadsschouwburg De Harmonie en werd verzorgd door Greg Shapiro. Dat bood de deelnemende leden de gelegenheid om even te genieten van de thuisbezorgde 'vergaderdoos' met lekkernijen.

Aansluitend had gesprekleider Gerrit Hofstra en kort interview met de Commissaris van de Koning en Beschermheer van CDF, de heer Brok, over belang van CDF voor Fryslân. Daarna was het woord aan Sybrand Buma (Burgemeester van de gemeente Leeuwarden en voorzitter van de Veilgheidsregio Fryslân), Wim Kleinhuis (Directeur Veiligheidsregio Fryslân), Jelmer Algra (Directievoorzitter Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland) en Sieger Dijkstra (Voorzitter VNO NCW Noord). Onder leiding van Gerrit Hofstra spraken zij over de gevolgen van COVID-19, de effecten op de Friese economie en verwachtingen voor 2021. Het slotwoord was aan de voorzitter, voorzitter van CDF, die terugblikte op een uniek avond en ook alvast vooruitkeek naar 2021, het jubiluemjaar van CDF.

Omstreeks 19.15 uur werd de livestream afgesloten en kon worden teruggekeken op en bijzondere, maar geslaagde Eindejaarbijeenkomst CDF 2020.