Leeuwarden 2018 Fryslân

Buitenlandse reis Helsinki 2019

In het weekend van 20 -22 september jl. heeft een groep leden met hun partners, bestaande uit in totaal 75 personen, een bezoek gebracht aan Helsinki. Het was de derde buitenlandse reis die door CDF in de afgelopen jaren is georganiseerd.

Op Groningen Eelde Airport, die voor deze gelegenheid tot Fryslân Eelde Airport was omgedoopt, werd de groep met koffie en gebak ontvangen door het GRQ Business Network. Robert Jan Hageman, bestuurslid van het Netwerk en deelnemers aan de reis, benadrukte in zijn welkomstwoord nog eens het belang van GEA voor de Noordelijke en dus ook de Friese Economie. Hij nodigde de leden van CDF uit lid te worden het GRQ Buisness Network. Daarna werd incheckt en werd naar de luchthaven Helsinki-Vataan gevlogen. Een vlucht die door tegenwind langer duurde dan verwacht, waardoor bij het verdere programma op de vrijdagmiddag stevig geïmproviseerd moest worden.

 

Bij de vorige reizen stond Culturele Hoofdstad centraal maar dit keer was Circulaire Economie het centrale thema. Dit krijgt momenteel veel aandacht en Fryslân wordt beschouwd als de meest circulaire regio in Nederland. In Finland gebeurt ook het nodige, waarbij een organisatie als Sitra (www.sitra.fi) een belangrijke rol speelt. Aan die organisatie werd op de vrijdagmiddag een bezoek gebracht. Daar was ook de Nederlandse Ambassadeur in Finland, de heer Cees Bansema, bij aanwezig. Er werden een viertal presentaties gehouden over de stand van zaken van de circulaire economie in Finland. Daaruit bleek dat, ondanks dat de Finnen zichzelf mondiaal op nummer 1 zetten, Fryslân het zeker niet slechter doet en dat de slogan ‘we both lead the world’ zeker van toepassing kan zijn. Na een dankwoord van de Commissaris van Koning, Arno Brok, kregen de inleiders en de ambassadeur een mooi fotoboek over Fryslân uitgereikt en een pakket met Friese producten waaronder Fryske wyn en tsiis.

 

’s Avonds werd gezamenlijk gedineerd in hotel Katjanokka, dat is ondergebracht in een voormalige gevangenis en sterk leek op de Blokhuispoort in Leeuwarden. Bij die gelegenheid werden door Douwe Faber ook weer traditioneel de punten verdeelt aan die de leden die dag zich positief hadden onderscheiden. Daarna was er alle gelegenheid om de onderlinge banden tussen de leden verder aan te halen. 

 

In aanloop op de reis waren vier themagroepjes ingesteld, t.w. Mobiliteit, Bouw, Design & Verpakking en Onderwijs. In deze groepjes zijn de bezoeken voorbereid die op zaterdagochtend werden afgelegd. Twee groepen gingen per bus naar de Aalto University (www.aalto.fi) in Espoo. Daar werd de themagroep Onderwijs geïnformeerd over de Aalto Design Factory en wijze waarop Finse onderwijs op het thema circulair inspeelt. De themagroep Design & Verpakking bracht een bezoek aan een tentoonstelling waar de toekomst van verpakkingen in beeld werd gebracht en kreeg daarna informatie over het ontwikkelen van duurzaam en innovatief verpakkingsmateriaal.

De themagroepen Bouw en Mobiliteit bleven in centrum van Helsinki. De themagroep Mobiliteit werd ontvangen bij Forum Virium (www.forumvirium.fi) en kreeg daar uitleg over ‘smart urban mobility innovations’, zoals over een zelfrijdende bus die in Helsinki ontwikkeling is. Aansluitend werd een tour gemaakt naar de wijk Jätkäsaari, dat als ‘living lab’ fungeert en waar nieuwe innovaties in de praktijk worden uitgetest. De themagroep Bouw bracht een bezoek aan de Green Building Council Finland (www.figbc.fi) waar presentaties werden gehouden over circulariteit in de bouw. Aan de hand van de kennis die is opgedaan zullen de themagroepen verder bespreken welke lessen hieruit kunnen worden getrokken voor Fryslân. Daarbij zullen ook de contacten die tijdens het bezoek aan Helsinki zijn gelegd worden ingezet.

 

‘s Middags was er ruimte om de stad op eigen gelegenheid te verkennen. Velen brachten een bezoek aan de nieuwe bibliotheek, dat circa 100 miljoen euro heeft gekost en dat naast aan boeken ook ruimte bood voor allerlei activiteiten voor jongeren en ouderen. Het was een ontmoetingsplek, met drie etages, waar bezoekers langere tijd kunnen doorbrengen met het lezen van boeken en kranten, het spelen van games op computers, het bijwonen van cursussen en nog veel meer activiteiten.

 

Aan het eind van de middag werd de groep naar het opvallende gebouw van de Finnish National Opera and Ballet gebracht waar een lekker buffetdiner op hen wachtte. Aansluitend werd de voorstelling Klockriketeatern & the Crossing bijgewoond. Een 90 minuten durende multimedia voorstelling voor koor, film, acteurs, dansers en instrumentalisten gebaseerd op het epische gedicht uit 1956 van de Zweedse Nobelprijswinnaar Harry Martinson. Het verhaalde in 104 korte verzen over het laatste ruimteschip dat ergens in de verre toekomst de onbewoonbaar geworden Aarde verlaat, op zoek naar een nieuwe wereld. Het schip raakt echter, onderweg naar de onbereikbare constellatie Lyra, uit koers en zwerft verloren in de leegte van de eeuwigheid – die ook de leegte van het innerlijk van de reizigers weerspiegelt. Een verhaal dat gezien de mate waarin onze planeet bedreigd wordt geen science fiction meer is. Helaas was de strekking van het verhaal vooraf niet bij iedereen bekend, zodat het menigeen de nodige moeite kostte om het verhaal te kunnen volgen.

 

Na de terugkeer in het hotel werd nog wel even nagepraat over de voorstelling, die niet bij iedereen in de smaak was gevallen. Met een drankje verdwenen de gemengde gevoelens evenwel als sneeuw voor de zon. 

 

Op zondagochtend stond een bezoek aan Ittala & Design Centre/Store op het programma en was er gelegenheid inkopen te doen. De keuze uit het mooie servieswerk was reuze evenals sommige prijzen, desondanks werd er toch gretig ingekocht. Hoe anders was dat bij het Helsinki Metropolitan Area Reuse Centre Kierrätyskesku dat aansluitend werd bezocht. De producten en de prijzen waren daar van geheel andere orde. Toch bleek ook hier weer dat de behoefte aan tweedehands goederen groot is en dat daarmee ook een bijdrage wordt geleverd aan de circulaire economie.

 

De lunch werd gebruikt in restaurant Arabianranta, dat op deze zondag exclusief voor de groep was opengesteld. Tijdens de lunch werd plenair teruggekoppeld wat de vier themagroepen op zaterdagochtend bij hun excursies aan kennis hadden opgedaan. Afsluitende conclusie van de voorzitter was dat een dringende noodzaak om in actie te komen vaak de basis vormt voor verandering en vernieuwing. De speelde ook bij Finnen na de teloorgang van Nokia. Een multidisciplinaire aanpak is van groot belang om tot resultaat te komen, evenals het compact maken van de aanpak. Aansluitend bedankt hij de leden van de werkgroep bestaande uit John Vernooij, Siem Jansen, Kris Callens en Houkje Rijpstra van Circulair Fryslân die veel tijd hebben gestoken in de voorbereiding van de reis. Daarna reikte Douwe Faber de prijs uit voor de meest onderscheidende deelnemer aan de reis. De wisseltrofee viel dit keer te beurt aan Oeds Bijlsma. De Commissaris van de Koning sprak tot slot van een geslaagde reis, waarbij hij ook de gelegenheid had gehad om kennis te maken met de partners van de leden. Hij nodigde, naast de deelnemers aan de reis, ook alle andere leden met hun partners alvast uit voor een soort van reünie die op zondagmiddag 1 december 2019 in de Theaterkerk in Nes zal plaatsvinden.

 

De terugvlucht verliep voorspoedig en was evenals de heenvlucht goed verzorgd door het cabinepersoneel van chartermaatschappij Air Alsi uit Denemarken. Dat Nederland toch iets zuidelijker ligt dan Finland werd bij aankomst op GEA wel duidelijk. De temperatuur lag in Nederland bijna 20 graden hoger, zodat ’s avonds in de tuin nog even kon worden nagepraat over een nieuwsgierige reis naar Finland.

 

Startbijeenkomst 2019

In samenwerking met het Fries Museum is op 7 maart de Startbijeenkomst CDF 2019 georganiseerd met daaraan gekoppeld een exclusieve avondopenstelling van de tentoonstelling Rembrandt & Saskia: Liefde in de Gouden Eeuw voor de leden van CDF en hun partners. Tevens waren voor de avond een aantal aspirant-leden met hun partners uitgenodigd.

 

Ruim zestig gasten werden aan het begin van de avond in het Fries Museum verwelkomd door Oeds Bijlsma. Als vicevoorzitter nam hij de honneurs waar voor de voorzitter die door omstandigheden helaas niet aanwezig kon zijn. In zijn welkomstwoord ging Oeds Bijlsma kort in op de missie van de club en het programma voor het komende jaar, dat in het teken zal staan van Circulaire Economie. De buitenlandse reis en het zakendiner zullen daar ook op worden gebaseerd. Voor de reis hebben zich ruim zeventig leden met hun partners aangemeld. Een werkgroep is druk bezig met de voorbereidingen van de reis en het zakendiner, dat op dinsdagavond 14 maart plaatvindt. In themagroepjes, bestaande uit leden van CDF, zal het programma van de reis verder worden opgesteld.

 

Daarna kon Kris Callens, directeur van het Fries Museum en lid van CDF, als gastheer de aanwezigen verwelkomen. Hij ging kort in op de tentoonstelling, die enkele topstukken kent, waaronder het portret van Saskia dat voor het eerst sinds 250 jaar in Nederland te zien is. Na Escher, Alma Tadema is deze tentoonstelling de derde blockbuster die vele vele bezoekers naar Leeuwarden trekt. Tevens vestigde hij aandacht op de overzichtstentoonstelling Fenduq van Éric van Hove die tot januari 2020 loopt en werk toont opgebouwd van glanzend hout, blinkend koper en geslepen parelmoer. Materialen van over de hele wereld die samen komen in ambachtelijk gereproduceerde motorblokken.

 

Daarna werden de tentoonstellingen Liefde in de Gouden Eeuw en Fenduq bezocht en konden de gasten op hun gemak genieten van het werk van Rembrandt en van Éric van Hove. Twee uiteenlopende tentoonstellingen elk met hun eigen karakter, die beiden bij de gasten veel waardering opriepen en daarmee bevestigen dat het Fries Museum voor de toekomst op het juiste spoor zit.

 

De avond werd afgesloten met een hapje en een drankje. Er werd nog lang nagepraat over de tentoonstellingen, maar ook over het programma voor de rest van het jaar 2019.