Leeuwarden 2018 Fryslân

Mata Hari tentoonstelling

Kort na de officiële opening op 14 oktober 2017, precies honderd jaar na haar dood, is in samenwerking met het Fries Museum en Club2018 op donderdagavond 19 oktober 2017 een exclusieve avondopenstelling van de tentoonstelling “Mata Hari, de mythe en het meisje” georganiseerd voor de leden van de CDF.

 

De ruim vijftig gasten werden aan het begin van de avond in het Atelier in het Fries Museum verwelkomd door Kris Callens, directeur van het Fries Museum en lid van de CDF. Door Hans Groenweg, conservator van de tentoonstelling, werd aansluitend een inleiding verzorgd over Mata Hari, de mythe en het meisje.

Voorafgaand daaraan was het woord aan Tjeerd van Bekkum die de aanwezigen op enthousiaste wijze op de hoogte bracht van het programma van LF2018 en aan de hand van een korte film liet zien wat ons volgend jaar voor moois staat te wachten. Het was duidelijk dat zijn overstap als burgemeester van Smallingerland naar de turbulente functie als CEO van LF2018 hem goed bevalt.

 

Daarna werd de Mata Hari tentoonstelling bezocht en konden de leden samen met hun partners en zakenrelaties op hun gemak genieten van de tentoonstelling over het bijzondere leven van de vrouw die geboren werd in Leeuwarden. Zo waren er, vaak voor het eerst, persoonlijke bezittingen, foto’s, plakboeken, brieven en militaire dossiers te zien. Op de vraag of Mata Hari schuldig was werd geen antwoord gegeven. Het blijft aan de bezoeker zelf om daar een oordeel over te vellen.

 

De avond werd afgesloten met een hapje en een drankje. Er werd nog lang nagepraat over de tentoonstelling en over Mata Hari en de mythe en het meisje. Ook werd alvast vooruitgekeken naar de tentoonstelling Escher op reis, die op 28 april 2018 in het Fries Museum van start. Bij vele aanwezigen leefde de wens om dan ook vergelijkbare avondopenstelling te organiseren.

 

 

Frisian Mentor Netwerk

Een bescheiden, maar zeer geïnteresseerd gezelschap was dinsdag 26 september te gast bij het Innovatie Pact Fryslân (IPF) in De Kanselarij in Leeuwarden. De bijeenkomst stond in het teken van ambitieus talent en mentoring.

 

Hans-Paul van der Snee, directeur IPF, opende de avond met een inspirerend verhaal over twee belangrijke opdrachten voor het Fries en Noordelijk Ecosysteem. Zijn boodschap: breng de nieuwe generatie in stelling, versterk ze en geef ze ruimte, zet alles in om talent en innovatief ondernemerschap tot werkelijke impact te laten komen en maak het Noorden daarmee voor de lange termijn aantrekkelijk. Entrepreneur Mentoring Service (MIT Boston) vormt daarbij een belangrijke tool. Ervaren ondernemers stellen zich daarbij als mentor beschikbaar om ambitieuze ondernemers te ondersteunen door hun glazen plafond te breken. Het gaat daarbij om bedrijven met werkelijke groei ambities, waarvan de helft mkb’ers en de helft startups. Samen met Ondernemer coacht ondernemer, het Mentorprogramma Friesland en de Stichting Verbindmij wordt een regionaal netwerk gevormd, dat door het te verbinden met het MIT en de universiteit UMAS in Boston een internationale dimensie krijgt. Dat alles is nu samengebracht in De Kanselarij.

 

Szilvia Simon liet de aanwezigen kennismaken met het werk van het Mentorprogramma Friesland, door drie studenten hun ervaringen te laten vertellen. Doel is van elkaar te leren. Studenten worden daarbij gekoppeld aan een mentor, om zo te leren van successtrategieën. De mentor is daarbij luisterend oor, adviseur, rolmodel en gids. “Ik werd gekoppeld aan de persoon die ik nodig had, in plaats van die ik zocht. Ik was gelijkwaardig, maar niet gelijkvaardig”, zoals één van de studenten vertelde. De mentor heeft mij veranderd, maar ik heb mijn identiteit behouden. Dat er sprake is van een ‘two way street’ werd bevestigd door Geesje Duursma-Dijkstra, die al jaren als mentor actief is bij het Mentorprogramma. Het is niet alleen geven, maar ook ontvangen door twee werelden bij elkaar te brengen en samen te werken. Mentoring touches eternity, you never know where the impact ends.

 

Daarna was het beurt aan Tanja van der Plas, bestuurslid van Sameen. Doel van Sameen is om met jong talent duurzaamheid te stimuleren en de energietransitie/ Circulaire Transitie te versnellen. Daarvoor is een duurzaam projectbureau opgericht, waar jonge generaties door middel van een carrière versterkende bijbaan worden ingezet op de grootste uitdagingen van de toekomst. Bedrijven kunnen, tegen een scherp uurtarief, opdrachten laten uitvoeren door deskundige studenten. Op dit moment is Sameen gevestigd in Groningen. De gemeente Groningen is onder andere een vaste afnemer met 65 uur per maand aan opdrachten. Ambitie is om dit uit te breiden over geheel Noord-Nederland. Om dat in Fryslân mogelijk te maken zouden negen ondernemers voor een jaar een student moeten inhuren. Daarmee kan een omzet van een ton worden gerealiseerd, wat het mogelijk maakt om een kantoor in Leeuwarden te openen. 

 

Daarnaast heeft Sameen behoefte aan notariële ondersteuning om een stichting op te richten en aan erkenning door de kennisinstellingen van de diensten die het levert. Sameen beschikt over toffe studenten en wil samen met Friese bedrijven de provincie Fryslân een beetje mooier maken.

 

Anne Jan Zwart zei in zijn slotwoord onder de indruk te zijn van de activiteiten in De Kanselarij. Hij prees Hans-Paul van der Snee voor zijn werk bij het IPF en zijn inzet om alle betrokken in een regionaal netwerk samen onder één dak te brengen en daarmee de krachten te bundelen. Verder was hij geraakt door de ervaringen van de studenten en het enthousiasme van een mentor als Geesje Duursma. Hij daagde alle aanwezigen, maar ook de niet-aanwezigen leden van de Club Diplomatique Fan Fryslân, uit om deel te nemen aan het mentorprogramma. Dan zou kunnen door als mentor op te treden in het Mentorprogramma Friesland, dan wel als mentor beschikbaar te zijn of als mentee gebruik te maken van de diensten van het MIT. Tot slot wenste hij Sameen alle succes bij het oprichten van een vestiging in Leeuwarden.

 

Tijdens het walkingdinner was er alle ruimte voor gesprekken tussen studenten en ondernemers en is nog uitvoerig doorgesproken over de presentaties. Tevens zijn hier en daar al visitekaartjes uitgewisseld. Al met al kan worden teruggekeken op een geslaagde avond, die zeker meer belangstelling had verdiend.

 

Zakendiner 2017

Na het smaakmakende Vierde Zakendiner in september 2016 bij De Vrijheid in Grou waren op woensdagavond 29 maart 2017 ruim vijftig leden aanwezig bij het Vijfde Zakendiner van de Club Diplomatique Fryslân in het met één Michelinster bekroonde Restaurant Élevé in Leeuwarden.

 

Onder leiding van Marijke Roskam is voorafgaand aan het diner een tafelgesprek gevoerd met Anne Jan Zwart, de voorzitter van de CDF, en de heer Brok, de nieuwe Commissaris van de Koning en nieuwe beschermheer van de CDF. Voor de heer Brok was het een hernieuwde kennismaking met een groot aantal leden van de club die hij nog kende uit zijn tijd als wethouder in Leeuwarden en als burgmeester van de gemeente Sneek. Gesproken is onder meer over de economische ontwikkeling van Fryslân en de rol van de CDF. Later schoof Kris Callens, directeur van het Fries Museum en nieuw lid van CDF, aan en is gesproken over cultuur en economie, het succes van de Alma Tadema tentoonstelling en de uitdagingen van Leeuwarden-Fryslân 2018.

 

Naderhand is de heer Fentener van Vlissingen, ondernemer en oprichter van de BCD Group en hoofdgast van de avond, aan de tafel uitgenodigd. Als enige van de drie broers heeft John Fentener van Vlissingen geen carrière gemaakt in het familiebedrijf SHV. In 1975 richtte hij zijn eigen onderneming BCD Group op, bestaande uit BCD Travel (zakenreizen), Travix (onlinereizen), Park ’N Fly (parkeren nabij luchthavens), Airtrade (consolidating en fulfillment) en Parkmobile International (mobiele parkeer- en verkeersapplicaties). BCD Group is actief in ruim 110 landen met circa 15.000 medewerkers en een totale omzet, inclusief partneromzet, van U.S.$ 25,4 miljard. Onderwerpen van gesprek waren onder meer de staat van de Nederlandse economie, de Brexit-discussie, leiderschap en talentontwikkeling en het belang van technologische innovaties. Voor dat laatste punt is ook Ate van der Meer, bestuurslid en eigenaar van Snakeware, aan tafel gevraagd. Later in het gesprek is ook ingegaan op het thema maatschappelijk verantwoord ondernemen en kwam de relatie tussen cultuur en economie ter tafel. Na een geanimeerd gesprek van anderhalf uur is door de voorzitter aan de heer Van Vlissingen een cheque t.w.v. 2.500 euro aangeboden te besteden aan een door hem te kiezen goed doel. Tevens ontving hij de Engelstalige versie van de catalogus van de Alma Tadema tentoonstelling.

 

Aansluitend op de borrel in de Skybar was het tijd voor het diner in restaurant Elevè. Tijdens de drie gangen was er ruimschoots gelegenheid voor de leden om met elkaar in gesprek te gaan en te genieten van de heerlijke gerechten die werden geserveerd. Na de koffie kon de voorzitter omstreeks 22 uur terugkijken op een geslaagde avond en iedereen wel thuis wensen.