Leeuwarden 2018 Fryslân

Afscheid John Jorritsma

Op donderdag 8 september jl. heeft John Jorritsma afscheid genomen van Fryslân. Als Commissaris van de Koning in de provincie Fryslân was hij tevens beschermheer van de CDF. In die hoedanigheid heeft hij zich persoonlijk ingezet voor een succesvolle doorstart van de CDF en zich in de afgelopen jaren nauw betrokken getoond bij de club. Vanwege zijn verdiensten voor de club is John Jorritsma benoemd tot erelid. De bijbehorende oorkonde is tijdens zijn afscheidsreceptie in Stadsschouwburg De Harmonie aan hem overhandigd.

 

 

Eindejaarsbijeenkomst

Tijdens de ALV werd teruggeblikt op een succesvol jaar. Hoogtepunten waren de reis in juni naar Donostia San Sebastian, de hoofdstad van Baskenland en in 2016 Cultural Capital of Europe, en in oktober de betoverende Gala-avond met Hans Klok in Stadsschouwburg De Harmonie. De opgaande lijn van de CDF heeft zich in 2016 voortgezet, zo stelde de voorzitter. Dat blijkt ook uit het feit dat er tien nieuwe leden kunnen worden bijgeschreven voor 2017. Voor de komende jaren staan er veel activiteiten op het programma. Vooral in 2018 staat natuurlijk het nodige te gebeuren als Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa is. De aanwezige leden stemden in het programma en de begroting 2017. De eerst bijeenkomst in 2017 staat gepland voor woensdag 29 maart. Dan zal de heer Feneter van Vlissingen gastspreker zijn tijdens het Zakendiner CDF 2017.

 

Tijdens de TEDtalks kregen vier jonge ondernemers het woord. Bartele Holtrop (Boer Bart – finalist JOP 2016) en Hans-Henk Wolters (Metalmembranches) vertelden met verve over het succes van hun bedrijf, maar ook de obstakels en de valkuilen die ze zijn tegenkomen. Willem Gunneman liet de aanwezigen versteld staan van zijn muzikale reactie op de sprekers. In een liedje werd de gehele TEDtalk door hem nog eens gezongen.

 

Daarna was het de beurt aan 2 jonge ondernemers in spé. Simon Dijkstra (Unybox – winnaar Enterprijs 2016) en Mark Woortmeijer (Custom Drone – finalist Enterprijs 2016) mochten elk hun Startup presenteren. Aansluitend tijdens het Walking dinner werd het nog lang nagepraat over de TEDtalks en kregen de jonge ondernemers nog de nodige goedbedoelde adviezen mee. Bijna een uur later dan was voorzien werd de bijeenkomst tegen 22.30 uur afgesloten en verlieten de laatste leden het Landgoed Oranjewoud.

 

Zakendiner

Op dinsdagavond 13 september jl. vond aan de boorden van de Pikmar, in restaurant De Vrijheid in Grou, het jaarlijks Zakendiner CDF plaats. Naast de leden waren ook 10 gasten aanwezig om kennis te maken met de club. Door het mooie weer kon het programma grotendeels buiten worden gehouden. In zijn openingswoord heette de voorzitter de gasten van harte welkom. Hij was blij dat zij de uitnodiging hadden geaccepteerd om nader kennis te maken met de club. Tevens ging hij kort in op de missie van de club en op de activiteiten die voor 2016 nog op de planning. Verder stond hij even stil bij het vertrek van John Jorritsma als Commissaris van de Koning in de provincie Fryslân en als beschermheer van de CDF.

 

Daarna was het de beurt aan Ruud Veltenaar die een “inspiriment” verzorgde met als titel “Shift Happens: Trends met Impact op leven en werk”. Als filosoof, trendwatcher, spreker, bevliegeraar, buitengewoon hoogleraar aan de London Business School en als sociaal bewogen investeerder is hij een talent in het vertalen van trends en ontwikkelingen naar de impact op ons leven en werk. Zijn verhaal maakte veel indruk en leidde tot veel vragen, die op hun beurt ook weer confronterende antwoorden opleverden. Als geen ander wist Ruud duidelijk te maken dat het creëren van een perspectiefrijke toekomst meer vereist dan motivatie en hard werken. Om de toekomst zelf te creëren is relevante informatie, heldere inzichten en effectief leiderschap nodig. Duidelijk werd dat de wereld volop in transitie is, maar dat we dat nog niet willen inzien.

 

Tijdens de borrel werd nog volop doorgesproken over het beeld dat Ruud Veltenaar had geschetst. Het sfeervolle diner, dat op het terras werd geserveerd, liet zich daarna goed smaken. Een mooie gelegenheid voor de gasten om in persoonlijke gesprekken kennis te maken met de leden van de club. Het was al ruim na 22.00 uur dat de voorzitter de avond kon afsluiten en er eind kwam aan een warme en inspirerende avond.

 

Reis San Sébastian

In het weekend van 24 tot en met 26 juni jl. heeft een delegatie bestaande uit een kleine 60 personen een werkbezoek gebracht aan Donostia San Sébastian in Spanje. Deze stad is Culturele Hoofdstad van Europa 2016. Lees verder in het reisverslag hoe het bezoek is verlopen.

 

PDF DocumentNieuwsbriefSanSebastian2016.pdf