Leeuwarden 2018 Fryslân

Eindejaarsbijeenkomst

Op woensdag 26 november 2014 vond op Landgoed Lauswolt in Beetsterzwaag de traditionele eindejaarsbijeenkomst plaats, gecombineerd met de Algemene Ledenvergadering. Tijdens de bijeenkomst werd kort teruggeblikt op 2014, maar ook vooruit gekeken naar 2015 en verder.

 

Geconstateerd werd dat 2014 een positieve impact heeft gehad op de club. De reis naar Riga, maar ook het Gala Evenement in Stadschouwburg De Harmonie hebben daar een goede bijdrage aangeleverd. Het bestuur wil deze opgaande lijn graag samen met de leden doortrekken in 2015, als opmaat naar Leeuwarden Kulturele Haadstêd 2018.

 

Aan de hand van een presentatie van Loek Hogenhout, directeur Merk Fryslân, en het presenteren van een project door Douwe Faber, werd getoond hoe de club in de praktijk inhoud kan geven aan het ambassadeurschap.

 

Verder liet Ton F. van Dijk, CEO KH 2018, zien hoe hij aankijkt tegen CDF, haar rol en haar ambities voor de komende jaren in relatie tot Leeuwarden Kulturele Haadstêd 2018.

 

Tijdens de ALV werd door het bestuur verantwoording afgelegd voor het gevoerde beleid in 2014 en werd het programma met begroting voor 2015 aan de leden voorgelegd. Tevens werden Diane Keizer-Mastenbroek en Oeds Bijlsma gekozen als nieuwe bestuursleden van de Club. Jan Streppel nam afscheid van het bestuur. Hij werd bedankt voor zijn gewaardeerde inzet als bestuurslid.

De avond werd afgesloten met een feestelijk diner.

Gala evenement

Club Diplomatique Fryslân (CDF) organiseerde op 23 oktober 2014 in Stadsschouwburg De Harmonie te Leeuwarden de tweejaarlijkse feestelijke Gala-avond. De leden van CDF konden daarvoor zelf gasten uitnodigen.

 

Men heeft genoten van de spectaculaire voorstelling ‘Scattered’ van het internationaal geroemde gezelschap Motionhouse. Speciaal voor deze voorstelling was de Harmonie omgetoverd in de sfeer van de vier elementen: vuur, water, aarde en lucht. Het was een zeer succesvolle avond met buitengewone ontmoetingen, heerlijk eten in een heel bijzondere omgeving.

Zakendiner

Op maandagavond 1 september 2014 vond al weer het Derde Zakendiner van CDF plaats. Dit keer in de Blokhuispoort in Leeuwarden, de voormalige gevangenis.

 

Pieter de Gooyer was te gast. Hij is onze Permanente Vertegenwoordiger (PV) bij de Europese Commissie in Brussel.  Op uitnodiging van het Samenwerkingsverband Noord Nederland bracht hij, samen met Wepke Kingma (zijn plaatsvervanger), een werkbezoek aan Noord Nederland. Met het werkbezoek wilde de PV een beeld krijgen van de kwaliteit, ambities en ideeën rijkdom van Fryslân. De Innovatie Agenda en de samenwerking met alle partners stond daarbij centraal. In dat kader was ook een gesprek met de leden van CDF gepland.

 

Na ontvangst van de leden, volgde de ontmoeting met de PV. Drie leden van de club, te weten Douwe Faber, John Vernooy en Diane Keizer-Mastenbroek, hebben een korte presentatie gehouden, gevolgd door een discussie met de PV en de leden van de club.

 

Tijdens de borrel werd goed gebruik gemaakt van de gelegenheid om informeel te spreken met de PV en zijn plaatsvervanger. De avond werd afgesloten met een diner dat plaatsvond in Cellenblok A, waarbij de leden volop gebruik maakten van de gelegenheid om ook de andere leden van de club te spreken.

Reis naar Riga

In het weekend van 20 – 22 juni 2014 heeft een groep van 60 personen, bestaande uit leden en hun partners, een buitenlandse studiereis gemaakt naar Riga, de hoofdstad van Letland en in 2014 Culturele Hoofdstad van Europa. Het motto van de reis was: Leeuwarden Kulturele Haadstêd 2018, hoe nu verder?

 

Riga in Letland was in 2014 (naast Umeoa in Zweden) Culturele Hoofdstad van Europa. Leeuwarden is dat in 2018. Club Diplomatique Fryslân (CDF) voelt zich nadrukkelijk betrokken bij de breed gedragen ambitie in Fryslân om Leeuwarden Kulturele Haadstêd 2018 (KH2018), tot een groot succes te maken. De ‘vierslag’ van de CDF: Ondernemers, Onderwijs, Overheid én Onze Cultuur ligt daar aan ten grondslag.

 

Met het bezoek aan Riga wilde de club zich laten informeren over wat er komt kijken bij de organisatie van een Culturele Hoofdstad van Europa. Hiermee wil ze een basis leggen voor een intensieve samenwerking met Leeuwarden KH-2018. Er werd kennis gemaakt en gesproken met overheden, ondernemers en de organisatie van Riga, Culture Capital 2014. Wat maakt een stad een succesvolle Culturele Hoofdstad van Europa en waar moet je rekening mee houden. Denk hierbij aan beeldvorming, deelname, financiering en infrastructurele werken.

 

Er zijn twee onderdelen uit het culturele programma bezocht. De expositie “Explore the Corner House” en het grote Midzomernachtfeest “Riga 2014 Solstice” in het Mežapark. Ook is nog een bezoek gebracht aan het Etnografisch Openlucht museum. Naast al deze activiteiten was er ook voldoende ruimte voor de deelnemers om elkaar beter te leren kennen. Want ook onderlinge ontmoeting is een van de doelstellingen van onze club.

Bezoek Vliegbasis Leeuwarden

Op maandag 17 februari 2014 heeft een groep van 50 personen, bestaande uit leden en hun partners, een bezoek gebracht aan Vliegbasis Leeuwarden.

 

Naast een rondleiding kreeg de groep een presentatie van basiscommandant Kolonel-vlieger G.G. Verhaaf. Hij ging in op de toekomstige rol van de vliegbasis Leeuwarden binnen de Nederlandse luchtstrijdkrachten en de NAVO, de plek die de basis wil innemen in de Friese samenleving en op de kansen van de basis voor de Friese economie.


Daarbij ging hij ook in op vragen over het wel/niet sluiten van de vliegbasis, de komst van de JSF en de betekenis van drones voor de vliegbasis.
Helaas kon een geplande take-off van F-16’s niet doorgaan. In 2015 zal de club nog een keer te gast zijn op de vliegbasis om de take-off alsnog te kunnen aanschouwen.